תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר ובקורס שייפאפ של מיכל אמדורסקי

1. כאשר את מסמנת שקראת את התקנון והשימוש, את מאשרת אותו ואת תנאיו ומתחייבת לפעול על פיהם.

2. במידה והתקנון או תנאי השימוש לא מקובלים עליך ואינך מתכוונת לפעול על פיהם, אינך רשאית לפתוח את תוכנית האימונים או כל תכנית אחרת שמצורפת לה ו/או לצפות בה ו/או לעשות בה כל שימוש שהוא.

3. הרוכשת מצהירה שהיא בריאה ו/או מסוגלת לבצע פעילות גופנית במאמץ ופעילותה ו/או השתתפותה בתוכנית היא באחריותה בלבד.

4. הרוכשת מתחייבת להיוועץ עם רופא המשפחה או כל רופא רלוונטי אחר לגבי מצבה הבריאותי ומסוגלותה לבצע את תוכנית האימונים.

5. התוכנית היא מוצר דיגיטאלי כהגדרתו על פי חוק ולכן לאחר רכישה וקבלת התוכנית לכתובת המייל אותה מסרת בעת הרכישה, במידה ומייל שהוזן שגוי לא תגיע התוכנית ובאחריות הרוכשת בלבד לפנות לתמיכה בהקדם לבירור ולספק מייל תקין, אין כל דרך לצוות התמיכה לדעת שהמייל שהוזן שגוי אם לא תעשה פניה כזאת לבירור!

6. חברת shapeup ו/או מיכל אמדורסקי ו/או כל צד שלישי מטעמם, זכאים באופן בלעדי לעשות כל שינוי בתוכנית ו/או בדפי הנחיתה שלה ו/או בשיווק ובפרסום שלה בכל זמן נתון מכל סיבה ומבלי להודיע מראש.

7. התוכנית ותכניה הינם רכושה הבלעדי של חברת shapeup אין לשכפל להעתיק להעביר לפרסם להקרין ברבים או להפיץ כל חלק מהתוכנית, התכנים בתכנית הינם לשימוש פרטי של הרוכשת ולא לשימוש מסחרי.

8. באחריות הרוכשת לדאוג שיש באפשרותה אמצעי תקשורת דרכם ניתן לצפות בתוכנית ולהשתמש בה לפי הפורמט ובתצורת תקשורת שייקבעו ע"י חברת shapeup

9. הרוכשת תהא מנועה מלבוא בדרישה ו/או בטענה ו/או בתביעה כלפי חברת shapeup וכל מי שמטעמה ביחס לאי שביעות רצון מהתוכנית/או התכנים ו/או אי התאמה של התוצאות ו/או התכנים לציפיותיה שהיו לפני קבלת התוכנית, במשך השימוש בתוכנית או לאחריה, ו/או ביחס לחומר השיווקי והפרסומי.

10. החברה מתחייבת לתת מענה ותמיכה בעניינים טכניים דרך המייל שהעמידה לרשות הרוכשת בלבד.

11. הרוכשת מתחייבת שלא להעביר לצד שלישי את שם המשתמש ו/או הסיסמא בין אם בתמורה ובין אם לא, ולא תאפשר גישה לצד שלישי באמצעות שם המשתמש והסיסמא.

12. בעת רישומך לתוכנית הנך מסכימה לקבל תוכן פרסומי ושיווקי, והחברה תהייה רשאית לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני על מידע בדבר שירותיה ,מבצעים, ותוכן שיווקי אחר.

13. אני מצהירה ומתחייבת בזאת כי ביצוע האימונים של התוכנית ו/או השתתפותי בהם הינה באחריותי הבלעדית/

14. אני פוטרת בזאת את חברת shapeup ו/או את בעליה ו/או עובדיה ו/או את מיכל אמדורסקי מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לי, ככל שיגרם, כתוצאה ו/או בקשר עם רכישתי את התוכנית ו/או השתתפותי בה ו/או פעילותי בהתאם לתכנית.

15. ביטול עסקה

כאת/ה נרשמת לתוכנית אינטרנטית, את נרשמת למוצר מידע, שירות ותוכן דיגיטלי (כהגדרתו כחוק המחשבים) התוכנית האינטרנטית והתכנים בקורס ובשיעורים, מוגדרים כשירות ו/או כמוצר מידע הניתן להקלטה ו/או שכפול ו/או העתקה, חומר הניתן לשכפול,ו/או שיעתוק ו/או לצפייה, איננו חומר היכול להיות מוחזר לבעליו בשלמותו, וכן כמוצר מידע כהגדרתו בחוק המחשבים בישראל, ולכן :

אין אפשרות לזיכוי כספי, על פי חוק בשים לב לכך כי המוצר ו/או השירות הנמכרים עונים להגדרה אשר בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)  בסעיף 6 (א) סעיף קטן 7 ו-8

במוצר מידע, אפשרויות הביטול והזיכוי מוגבלות מאד, ומעוגנות היטב בחוק בנוסף, אין אפשרות ביטול/ החזר כספי :

* שינוי דעתך / התחרטות (הרשמה לתכנית זו או לכל תכנית אינטרנטית אחרת, לא נועדה ל-“בדיקה” של התכנים) תקופה בשנה שהתוכן לא נוצל*

*מצב רפואי – ניתן להקפיא את ההרשמה וזאת בהצגת אישור רופא, לחילופין ניתן להעביר את התוכנית לאחר, וזאת בתיאום מלא עם צוות התמיכה.

*תקלות טכניות בצד הלקוח שאינן בשליטתנו (לדוגמא, אינטרנט איטי / מחשב או מכשיר נייד בעיתיים, חוסר מקום במחשב או בנייד,המחשב / נייד נמצא תחת חסימת תכנים אינטרנטיים או מחיקת קוקיז.

אנחנו נשמח לעזור בפתרון בעיות מסוג זה, אך זה ידרוש שיתוף פעולה מלא בקורס אימוני הכושר ישנה אפשרות להחלפת הקורס, או להעברתו לאחר וזאת בתיאום מלא עם צוות התמיכה. יש לציין כי כאשר נרשמים לתוכנית אינטרנטית כלשהי יש לקחת אחריות, לקרוא את המיילים הנשלחים, ולהבין שלעיתים נדרשת גם בדיקה של תיבת הספאם, או תיבת קידומי מכירות. כך מקובל לעשות בכל רכישה אינטרנטית. לבית העסק אין תמיד שליטה היכן ספקיות המייל מחליטות לשים את המייל. ידוע כי ספקיות המייל מחליטות לא פעם בשבילנו מה נכון לנו לקרוא. בכל מקרה אנו זמינים לכן תמיד בכתובת המייל ask@shapeup.co.il

ביטול התכנית ו/או הקורס ניתנת לשיקול דעתה הבלעדי של חברת שייפאפ ומותנית במסגרת 14 יום מעת הרכישה וכל זה יינתן בקרים חריגים בהם לא נעשה שימוש במוצר, לא נעשתה כניסה, צפייה במוצר, ויהיו כרוכים בדמי ביטול וטיפול של 50 ש"ח

מידע משפטי רשמי. מידע רשמי מאתר המועצה לצרכנות לגבי עסקאות צרכניות שלא ניתנות לביטול, אפשר למצוא בתקנות הגנת הצרכן סעיף 6

ובאתר כל זכות.

16.תמיכה טכנית תינתן לאורך שנה אחת בלבד מיום רכישת הקורס/תכנית

דילוג לתוכן